Advocatuur & Mediation


Aan het kantoor zijn verbonden:

mr. E. Meijer, advocaat en MfN Register Mediator

Als advocaat voert mr E. Meijer een algemene praktijk en is werkzaam op de meest uiteenlopende gebieden van het recht. Naast de zaken op het gebied van het zaken- en verbintenissenrecht is hij zeer ervaren op het gebied van het personen-, familie- en echtscheidingsrecht, jeugdrecht, straf- en strafprocesrecht, bestuursrecht, ambtenarenrecht en arbeidsrecht.

Als mediator stelt zijn ervaring -ook in de overheids- en politieke sfeer en in diverse maatschappelijke verbanden- hem in staat conflicten op allerlei gebieden deskundig en met gevoel voor de daarin spelende emoties te benaderen.

mr. C.L. Liebregs,  oud-advocaat en MfN Register Mediator

Mr C.L. Liebregs is oud-advocaat èn MfN (voorheen: NMI) Register Mediator en voert een algemene praktijk.
Als mediator is zij zeer ervaren op de meest uiteenlopende (rechts)gebieden. Haar ervaring als -voormalig- gemeentesecretaris, haar kennis, opgedaan in vroegere en huidige werkzaamheden in bestuurlijke en politieke verbanden èn als (voormalig) advocaat, maken, dat zij in staat is kwesties aan te pakken en conflicten te beslechten op allerlei gebied, deskundig en met gevoel voor de daarbij spelende belangen en emoties.

Haar werkgebieden zijn niet alleen geschillen tussen overheden, tussen overheden en derden (organisaties, maar ook burgers) en tussen en binnen samenwerkingsverbanden, maar ook: arbeidsconflicten, geschillen over (de uitvoering van) overeenkomsten, relatieconflicten, omgangsgeschillen en kwesties in de sfeer van het gezondheidsrecht