pijl

Bij Meijer Advocatuur te Voorburg kunt u terecht voor uw problemen / conflicten waarvoor u advies en/of deskundige bijstand zoekt.

Aanpak:
Advocatuur of Mediation?
Ik overleg met u en adviseer u welke weg het beste past bij uw probleem / conflict.

Afspraak:
U kunt een afspraak maken: telefonisch of via mail.

 070 3063636 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 17.00)
 
 info@meijeradvocatuur.nl
  mr.erik.meijer@gmail.com

KOSTEN

Intakegesprek
Hieraan zijn geen kosten verbonden

Honorarium

uitgangspunt: € 200,- per uur (excl. BTW). Welk tarief u in rekening wordt gebracht hangt overigens af van wat U en ik overeenkomen. Daarbij spelen zaken als de complexiteit van uw zaak, uw belang en andere factoren zoals de aard van de te verlenen rechtsbijstand, de verwachten duur, etc.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen is het mogelijk u bij te staan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kunt u nazien op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org

Voor informatie kunt u ook terecht op de website van het Juridisch Loket www.juridischloket.nl

ORGANISATIES

Orde van advocaten (www.advocatenorde.nl)

De Geschillencommissie Advocatuur 
(www.degeschillencommissie.nl)

Meijer & Liebregs Adcovatuur en Mediation